Keerzijde van de munt

Vaak hebben keuzen ook een keerzijde. Als het goed is, denken mensen daar tevoren goed over na. Soms gebeurt dat echter niet. Dan is een bepaalde keuze zo belangrijk dat bij de wens om die te verwezenlijken de keerzijde uit het oog wordt verloren. Dat doet zich ook voor bij het voorstellen of vaststellen van accijnsverhogingen voor tabak. De keerzijde in de vorm van illegale handel en smokkel en namaak wordt dan het liefst vergeten of verdoezeld.

Laatste nieuws

Infographics

Het is inmiddels aangetoond dat de opeenvolgende verhogingen van tabaksaccijns niet meer oplevert wat de overheid daarvan verwacht. Er is zelfs sprake van een dalende tendens over meerdere jaren. SSI en VNK hebben de minderopbrengst in voorgaande jaren zichtbaar gemaakt in een reeks infographics.

Publicaties

SSI en VNK publiceren onderzoeken en rapporten over de relatie tussen accijns en illegale handel in tabaksproducten. Het gaat daarbij om smokkel en namaak. De prijsverschillen tussen Nederland on de ons omringende landen. Ook zijn hier rapporten van andere organisaties te vinden. Samenwerkingen om illegale handel tegen te gaan. Deze publicaties van SSI en VNK zijn makkelijk opvraagbaar als PDF-bestand.

Nuttige Links

Op deze plek vermelden wij vaste links naar organisaties die van belang zijn voor het tabaksbeleid voor accijns en verzamelen wij verder wisselende links naar organisaties, publicaties, uitzendingen, e.d. die al dan niet tijdelijk van interesse zijn.

http://kerftabak.nl/ – VNK
http://www.sigarettenindustrie.nl/ – SSI
www.accijnslek.nl – Accijnslek
LINK – International Chamber of Commerce
SUN-report – Voorheen STAR-report

https://www.vno-ncw.nl/ – VNO-NCW
https://youtu.be/Q1kxZXPpbUo – een informatieve video over het peukenbeleid van Utrecht
rijskoverheid.nl – (Alle onderwerpen/Roken) informatie van de overheid over contacten met de tabaksindustrie
who.int – (Guidelines Article5.3) informatie over de richtlijnen voor contact overheden en tabaksindustrie